Sindicatul Valahia Târgoviște, în calitate de Partener 1, alături de Centrul de Dezvoltare Socială T&CO (Beneficiar) și Developement Tranining Consulting (Partener 2), implementează în perioada 17 decembrie 2020 – 16 decembrie 2022, proiectul ACAFAR – Angajați Calificați prin acces la Formarea profesională continuă a Adulților din România, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, nr. contract POCU /726/6/12/135438.

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea capitalului uman și creșterea calității forței de muncă pentru un număr de 652 angajați, din regiunile Nord-Est și Sud-Muntenia, pe o piață a muncii modernă, flexibilă și inclusivă, prin participarea la programe integrate de formare profesională și consiliere profesională.

Incepând cu luna martie 2021, prin proiect, vor fi organizate în mod GRATUIT programe de formare profesională (cursuri de calificare, inițiere, specializare) în domeniile Competente antreprenoriale, Specialist Sanatate si Securitate la locul de Munca, Tamplar universal, Mecanic Utililaje Instalatii Industrie, Padurar pentru un numar de 420 de persoane din regiunea Sud-Muntenia, în vederea cresterii calificarii si abilitatilor, pentru imbunatatirea oportunitatilor de angajare si promovare in cariera ale acestora. Participantii la programele de formare organizate prin proiect vor primi certificate de absolvire sau calificare cu recunoaștere nationala si internatională eliberate de Autoritatea Natională a Calificărilor, cu avizul Ministerului Muncii și Protecției Sociale și Ministerului Educației Naționale.

Formarea profesională continuă (FPC) presupune o serie de avantaje atât pentru angajatori, cât și pentru angajați prin dezvoltarea unor capacități noi, schimbarea cunoştinţelor, comportamentului şi motivaţiei angajaţilor existenţi în scopul îmbunătăţirii echilibrului între caracteristicile angajatului şi cerinţele locului de muncă.

Este cunoscut că  FPC poate fi raspunsul la schimbările economice aduse de re-tehnologizare sau reorganizarea unor ramuri de activitate economică ce au determinat modificări substanţiale în cererea de forţă de muncă ca nivel de calificare a angajaţilor şi de competenţe deţinute de aceştia. Astfel, din ce în ce mai mulți angajatori conștientizează importanța programelor de formare profesională a resurselor umane ca element-cheie pentru creşterea productivităţii şi competitivităţii.

Totodată, în cadrul programelor de formare, o atenție deosebită va fi acordată protecției și respectării mediului înconjurător, în conformitate cu principiul ”Poluatorul plătește!’’, conceptul dezvoltării durabile fiind abordat prin prisma celor trei dimensiuni ale sale (ecologică, economică și socială).

Pentru mai multe informatii, vă rugăm să ne contactati la e-mail: valahia1@gmail.com sau telefonic la numarul 0727 743 122, Sindicatul Valahia.

 

***Aflați mai multe detalii despre proiect și despre importanța formării profesionale continue a angajaților pe website-ul proiectului https://acafar.centruldezvoltaresociala.ro/