Centrul de Dezvoltare Socială T&CO

Centrul de Dezvoltare Socială T&CO este o organizație nonguvernamentală al cărei scop îl reprezintă contribuția la dezvoltarea socială durabilă a comunităților locale și regionale.

Formarea profesională este un punct de sprijin important în dezvoltarea carierei profesionale, mai ales în perspectiva ultimilor ani ai evoluţiei macroeconomice şi sociale. Ritmul schimbărilor obligă la o adaptare rapidă, la situaţii profesionale tot mai diverse şi mai provocatoare. Se impune, astfel, o specializare cât mai profundă din partea celor activi profesional, lucru ce se poate realiza printr-o formare profesională continuă. În acest sens, Centrul de Dezvoltare Socială T&CO a realizat permanent activități educative, prin cursuri de formare și perfecționare și continuă să asigure o infuzie permanentă  și necesară de educație, atât pentru tineri, cât și pentru alte categorii de vârstă. CDS derulează cursuri autorizate ANC în domenii diverse (competențe digitale, designer pag web, educator specializat, asistent relații publice și comunicare etc.).

CDS are o bogată experiență în implementarea și gestionarea de proiecte europene, dintre care menționăm „FORM ACT Program de formare activă a studenților și masteranzilor în domeniile științelor socio-umane, juridice și economice din Regiunea Nord – Est”, POSDRU189/2.1/G/155699, „Sisteme Inovative pentru Muncă” POSDRU/127/G/5.1/128213, „Formarea profesională-cheia pentru dezvoltarea în carieră și un acces egal pe piața muncii”, POSDRU144/6.3/G/135227, „PROPACT – Promovarea ONG-urilor și partenerilor sociali prin advocacy, capacitare și training”, Mysmis 109749 și altele. Centrul de Dezvoltare Socială T&CO este membru al Pactului regional Nord-Est pentru Ocupare și Incluziune Socială, membru fondator al Federației Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale – FONSS și membru deplin al RENASIS – Rețeaua Națională Anti-Sărăcie și  Incluziune Socială.

Te formăm pentru cariera ta!

centruldezvoltaresocială.ro
facebook.com/CentrulDeDezvoltareSociala