In cadrul proiectului va fi operationalizat un Centru de Inovare si Bune practici Ocupationale in Formarea Profesionala Continua (FPC), unde se vor derula activitați si inițiative inovative care vizeaza, pe de-o parte, cresterea participarii la programele de formare profesionala continua cât si pentru oferirea unui sprijin educational individualizat, inclusiv prin activitați de cooperare transnaționala si transfer de bune practici. Se va pune accent pe utilizarea TIC in derularea evenimentelor cu parteneri internationali. Astfel, se vor realiza/derula 16 evenimente de transfer de bune practici la nivel national si european. Fiecare eveniment va avea o componenta online, permitand interventia reprezentantilor organizatiilor identificate ca avand activitati/proiecte –bune practici in FPC.

Se va elabora si edita o publicatie Bune Practici Inovative in Formarea Profesionala Continuă care va cuprinde atat un inventar de bune practici la nivel national si european, cat si o analiza a oportunitatilor de FPC la nivel regional. Publicatia va fi distribuita online catre bazele de date realizate cu parteneri sociali, actori publici si privati relevanti la nivel regional/national/european.

CIBO 25 mai 2021