La această întrebare au aflat răspunsul participanții la un nou eveniment organizat miercuri, 30 iunie 2021, în cadrul Centrului de Inovare și Bune Practici Ocupaționale în Formarea Profesională Continuă (CIBO). Manifestarea s-a desfășurat la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, din municipiul Rădăuți, județul Suceava și s-a adresat angajaților din  regiunea de Nord-Est.

Invitațul special al acestui eveniment, domnul Francisc Adrian HELSTERN, doctor în Sociologie, Lect. Univ. dr. SNSPA Bucureșți, Consilier parlamentar, Camera Deputaților, Parlamentul României, a prezentat ca exemple de bună practica, aspectele importante ale creșterii performanțelor profesionale, cu referire și la programul de formare profesională Competențe Digitale, pentru o Românie Digitală într-o Europă Digitală. Au avut loc discuții și dezbateri tematice cu cadrele didactice de la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, din municipiul Rădăuți.

Centrul de Dezvoltare Socială T&CO, în parteneriat cu Sindicatul Valahia Târgoviște (Partener 1) și Developement Tranining Consulting SRL (Partener 2), implementează, în perioada 17 decembrie 2020 – 16 decembrie 2022, proiectul ACAFAR – Angajați Calificați prin acces la Formarea profesională continuă a Adulților din România, nr.contract POCU /726/6/12/135438.

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea capitalului uman și creșterea calității forței de muncă pentru un număr de 652 angajați, din regiunile Nord-Est și Sud-Muntenia, pe o piață a muncii modernă, flexibilă și inclusivă, prin participarea la programe integrate de formare profesională și consiliere profesională.

Detalii tehnice:

Perioada de implementare a proiectului: 17 decembrie 2020 – 16 decembrie 2022.

Proiectul cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și are o valoare totală de 4 681 783,08 lei. Aflați mai multe detalii despre proiect și despre importanța formării profesionale continue a angajaților pe website-ul proiectului https://acafar.centruldezvoltaresociala.ro.