Obiectiv 1

Organizarea de programe integrate de formare profesionala continua si consiliere, pentru 652 angajati, in special persoane din mediul rural, peste 40 de ani sau cu nivel scazut de calificare, in vederea cresterii calificarii si abilitatilor, pentru imbunatatirea oportunitatilor de angajare si promovare in cariera ale acestora .

Obiectiv 2

Promovarea accesului la programe relevante de formare profesionala continua pentru angajatii din regiunile Nord-Est si Sud-Muntenia, in special pentru persoane din mediul rural, peste 40 de ani sau cu nivel scazut de calificare, prin campanii de informare si activitati innovative