Activitate: 1. Consiliere profesionala si tut0rat

1.1. Consiliere, orientare profesională şi tutorat

Activitate: 2. Organizarea de programe de formare profesionala continua pentru angajati

2.1 Selecția grupului ținta
Metodologie de recrutare și selecție grup țintă varianta 5 – 27 august 2021 

Ghid privind protecția datelor în relația angajat – angajator. Monitorizarea angajaților din perspectiva GDPR

2.2 Organizarea si desfasurarea programelor FPC

2.3 Monitorizarea si evaluarea programelor FPC

Activitate: 3. Organizarea unei campanii de informare si promovare a importantei formarii profesionale

3.1. Organizarea unei campanii de informare si promovare a importantei formarii profesionale

ACAFAR – Egalitatea de Șanse

Activitate: 4. Operationalizarea Centrului de Inovare si Bune practici Ocupationale CIBO

4.1 Transfer de bune practice pentru Formarea Profesională Continuă

Agendă eveniment Transfer de Bune Practici Inovative  în FPC – 23 februarie 2021

Agendă eveniment Transfer de Bune Practici Inovative  în FPC – 25 februarie 2021

Activitate: 5.  Managementul, evaluarea si monitorizarea rezultatelor si a indicatorilor

Declarație privind egalitatea de șanse  

A 6. Activitatea transversală de implementare aferentă decontării cheltuielilor indirecte pe bază de rată forfetară
6.1. Activitatea transversală de implementare aferentă decontării cheltuielilor indirecte pe bază de rată forfetară