Activitate: 1. Consiliere profesionala si tut0rat

1.1. Consiliere, orientare profesională şi tutorat

Activitate: 2. Organizarea de programe de formare profesionala continua pentru angajati

2.1 Selecția grupului ținta
Metodologie de recrutare și selecție grup țintă varianta 5 – 27 august 2021 

Ghid privind protecția datelor în relația angajat – angajator. Monitorizarea angajaților din perspectiva GDPR

2.2 Organizarea si desfasurarea programelor FPC

2.3 Monitorizarea si evaluarea programelor FPC

Activitate: 3. Organizarea unei campanii de informare si promovare a importantei formarii profesionale

3.1. Organizarea unei campanii de informare si promovare a importantei formarii profesionale

ACAFAR – Egalitatea de Șanse

Activitate: 4. Operationalizarea Centrului de Inovare si Bune practici Ocupationale CIBO

4.1 Transfer de bune practice pentru Formarea Profesională Continuă

Broșură Transfer de Bune Practici Inovative în formarea profesională continuă. Exemple de bune practici în Romania și UE.

Agendă eveniment Transfer de Bune Practici Inovative  în FPC – 23 februarie 2021

Agendă eveniment Transfer de Bune Practici Inovative  în FPC – 25 februarie 2021

Activitate: 5.  Managementul, evaluarea si monitorizarea rezultatelor si a indicatorilor

Declarație privind egalitatea de șanse  

A 6. Activitatea transversală de implementare aferentă decontării cheltuielilor indirecte pe bază de rată forfetară
6.1. Activitatea transversală de implementare aferentă decontării cheltuielilor indirecte pe bază de rată forfetară