Grupul tinta va fi format din 652 de persoane angajate, din care 30% cu nivel scazut de calificare sau din mediul rural, sau persoane cu varsta peste 40 ani. Astfel estimam ca minim 140 persoane vor avea peste 40 ani, 41 persoane din mediul rural si 15 persoane cu nivel de calificare scazut.

Domeniile din care vom selecta grupul tinta sunt:

  • Economic
    educatie (invatamant preuniversitar si universitar)
  • bancar
  • turism
  • public, ocupare forta munca si social
    angajati din mediul rural din regiunea Nord Est
  • sanitar
  • PF-uri/intreprinderi individuale

Toate persoanele din grupul tinta vor avea varsta minima de 25 ani impliniti si pana maxim 65 ani.

Se va respecta egalitatea de sanse in toate activitatile de recrutare si selectie GT. Pnetru persoanele cu dizabilitati, vom pune la dispozitie toate mijloacele specifice de participare in mod egal la activitatile proiectului.

Solicitantul va face selectia unui numar de 232 persoane din grupul tinta, din care minim 66 v cu nivel scazut de calificare/mediul rural/varsta intre 40-65 ani. Acest grup tinta, persoane angajate, va beneficia de facilitati de instruire si accesul la utilizarea noilor tehnologii. Mai exact vor urma cursul autorizat ANC: Competente digitale de utilizare a tehnologiei informatiei ca instrument de invatare si cunoastere.

Selectia GT se va face permanent si organizarea cursurilor se va face cu una sau mai multe grupe simultan. GT asigurat de Sindicatul Valahia Targoviste SVT, in cadrul proiectului, este format din 420 angajati care lucreaza in companii din Regiunea Sud-Muntenia. Acestea sunt persoane incadrate cu contract individual de munca si doresc sa se recalifice sau sa se specializeze. Circa 130 persoane (31%) au o calificare slaba sau nu au deloc (15), provin din mediu rural (25) sau au varsta peste 40 ani (90). Recrutarea si selectia GT se va realiza pe baza unei metodologii prestabilite si fara nici o deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, pe baza de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, orientare sexuala, vârsta, handicap etc. SVT are deja o experienta indelungata atat in relationarea cu sectorul economic cat si cu angajatii in urma experientei de 30 ani de negociere, asadar companiile care vor furniza salariati sunt deja cunoscute. In scopul identificarii membrilor GT o ampla campanie de promovare va fi realizata de catre expertul de informare si publicitate prin canalele de comunicare utilizate de sindicat catre membrii sai.

Timp de 24 luni cei 420 membri ai GT vor avea posiblitatea sa participe la 15 sesiuni de cursuri acreditate ANC (28 participanti/curs), astfel– 4 „Specialist sanatate si securitate la locul de munca” (80 ore), 2 „Competente antreprenoriale” (40-60 ore), 4 „Padurar”(720 ore), 3 ”Tamplar universal”(720 ore), 2 ”Mecanic utilaje instalatii industrie”(720 ore). Valoarea adaugata a acestor cursuri va fi adusa de faptul ca ele vor fi adaptate nevoilor GT, contribuind astfel la o imbunatatire reala a competentelor acestora.