01-Politica de securitate

02-Politica de confidentialitate

03-Politica de retentie (stocare) a datelor cu caracter personal

04-Procedura privind supravegherea prin mijloace video (CCTV)

05-Nota de informare – supraveghere video (CCTV)

06-Procedura privind solutionarea cererilor pentru exercitarea drepturilor

07-Cerere pentru exercitarea dreptului de stergere a datelor cu caracter personal

08-Cerere pentru exercitarea dreptului de acces la datele cu caracter personal

09-Cerere privind restrictionarea prelucrarii datelor personale

10-Cerere privind portabilitatea datelor personale

11-Cerere pentru privind rectificarea datelor cu caracter personal

12-Cerere pentru exercitarea dreptului de opozitie

13- Răspuns la cereri privind accesul la datele prelucrate