Marți, 10 ianuarie 2023, a avut loc un ultimul eveniment derulat în cadrul campaniei de promovare a participării la formarea profesională continuă și modul în care poate contribui la relansarea pieței muncii sau a joburilor. Manifestareaa fost organizată prin intermediul proiectului ACAFAR – Angajați Calificați prin acces la Formarea profesională continuă a Adulților din România, nr.contract POCU /726/6/12/135438.

Evenimentul s-a adresat angajaților din Primăria Municipiului Iași și a vizat prezentarea de bune practici ale formării profesionale continue din România și statele membre ale Uniunii Europene, iar participanții au împărtășit experiențele pe care le-au și impactul cursurilor asupra traseului profesional. Un punct important dezbătut a fost reprezentat de nevoia formării profesională continuă în contextului actual, având în vedere pandemia și nevoia angajaților de a lucra de acasă și de a avea cunosțințe digitale.

Întâlnirea s-a desfășurat la sediul Primăriei Municipiului Iași și a urmărit și implementarea unei teme orizontale a proiectelor cu finanțare eruopeană, respectiv „Îmbunatățirea accesibilității, a utilizării si a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor”. Echipa Centrului de Dezvoltare Socială, beneficiarul proiectului, a asigurat moderarea și integrarea diverselor practici, într-un eveniment ce a reușit să se constituie într-o platformă de comunicare directă intraregională. Roxana Ateșoae, managerul proiectului, a subliniat importanța diseminării acestora la nivelul fiecărui județ al regiunii Nord-Est, prin intermediul tuturor Parteneriatelor județene pentru ocupare și incluziune socială. Andrei Cucu, expert campanie de promovare FPC, a fost moderatorul evenimentului și a pus accent, în prezentarea sa, pe importanța pregătirii  profesională continuă a angajaților în vederea obținerii unui plus de avantaje profesionale pentru anumite sectoare care se confruntă cu un deficit de forță de muncă.

Pe lânga aspectele legate de promovarea și importanța participării la FPC, în special pentru categoriile defavorizate pe piața muncii (cu un nivel scăzut de calificare sau care au peste 40 ani sau provin din mediul rural), a fost prezentată și broșura Transfer de Bune Practici Inovative în formarea profesională continuă. Exemple de bune practici în Romania și UE.  Discuțiile s-au axat și pe contribuția pe care formarea profesională continuă o aduce dezvoltării economice, prin recalificarea, reinserția unor persoane, care aparțin unor grupuri sociale vulnerabile, pe piața muncii. În cadrul întâlnirii s-a pus accentul și pe implementarea unei teme orizontale a proiectelor cu finanțare eruopeană, respectiv „Îmbunatățirea accesibilității, a utilizării si a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor”.

Centrul de Dezvoltare Socială T&CO, în parteneriat cu Sindicatul Valahia Târgoviște (Partener 1) și Developement Tranining Consulting SRL (Partener 2), implementează, în perioada 17 decembrie 2020 – 16 decembrie 2022, proiectul ACAFAR – Angajați Calificați prin acces la Formarea profesională continuă a Adulților din România, nr.contract POCU /726/6/12/135438.

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea capitalului uman și creșterea calității forței de muncă pentru un număr de 652 angajați, din regiunile Nord-Est și Sud-Muntenia, pe o piață a muncii modernă, flexibilă și inclusivă, prin participarea la programe integrate de formare profesională și consiliere profesională.

Detalii tehnice:

Perioada de implementare a proiectului: 17 decembrie 2020 – 16 decembrie 2022.

Proiectul cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și are o valoare totală de 4 681 783,08 lei. Aflați mai multe detalii despre proiect și despre importanța formării profesionale continue a angajaților pe website-ul proiectului https://acafar.centruldezvoltaresociala.ro.