În perioada 4-5 ianuarie 2023 s-a desfășurat, în Sinaia, județul Prahova, conferinta națională: consultare și dezbatere publică a broșurii Transfer de Bune Practici Inovative în formarea profesională continuă. Exemple de bune practici în Romania și UE. Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului ACAFAR – Angajați Calificați prin acces la Formarea profesională continuă a Adulților din România, nr.contract POCU /726/6/12/135438, implementat de Centrul de Dezvoltare Socială T&CO, în parteneriat cu Sindicatul Valahia Târgoviște (Partener 1) și Developement Tranining Consulting SRL (Partener 2).

Conferința a reunit 25 de reprezentanți ai rezentanților instituțiilor publice care activează în domeniul formării profesionale continue (FPC), angajatori, angajați, reprezentanți ai ONG-urilor, ai universităților, dar și furnizori de programare din domeniul public sau privat și a fost structurată pe trei sesiuni tematice: Sesiunea 1: Inovarea și formarea profesională continuă; Sesiunea 2: Bune practici în formarea profesională continuă la nivel european și national; Sesiunea 3: Proiectul ACAFAR și evaluarea impactului formării profesionale la nivel regional.

În cadrul evenimentului s-a accentuat rolul programelor de formare profesională continuă în creșterea performanței la locul de muncă, etapele, componentele și metodele care stau la baza acestui proces pe întreaga durata a carierei profesionale și au fost dezbătute exemplele de bună practică, privind formarea profesională continuă, din cadrul brosurii realizate în cadrul proiectului. Discutiile au fost interactive și au vizat oportunitățile de Formare Profesională Continuă din România, dar și din spațiul Uniunii Europene.

Agenda conferinței poate fi consultată aici.

 

 

 

 

 

 

 

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea capitalului uman și creșterea calității forței de muncă pentru un număr de 652 angajați, din regiunile Nord-Est și Sud-Muntenia, pe o piață a muncii modernă, flexibilă și inclusivă, prin participarea la programe integrate de formare profesională și consiliere profesională.

Detalii tehnice:

Perioada de implementare a proiectului: 17 decembrie 2020 – 16 ianuarie 2023.

Proiectul cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și are o valoare totală de 4 681 783,08 lei. Aflați mai multe detalii despre proiect și despre importanța formării profesionale continue a angajaților pe website-ul proiectului https://acafar.centruldezvoltaresociala.ro.