Astăzi, 11 ianuarie 2023, a avut loc conferința de închidere a proiectului ACAFAR – Angajați Calificați prin acces la Formarea profesională continuă a Adulților din România, nr. contract POCU /726/6/12/135438, implementat de Centrul de Dezvoltare Socială T&CO, în parteneriat cu Sindicatul Valahia Târgoviște (Partener 1) și Developement Tranining Consulting (Partener 2), implementează, în perioada 17 decembrie 2020 – 16 ianuarie 2023.

Obiectivul general al proiectului a vizat creșterea calității forței de muncă pentru un număr de 652 angajați, din regiunile Nord-Est și Sud-Muntenia, pe o piață a muncii modernă, flexibilă și inclusivă, prin participarea la programe integrate de formare profesională și consiliere profesională.

Roxana Ateșoae, managerul de proiect, a subliniat, în deschiderea conferinței, faptul că proiectul ACAFAR a fost o provocare. „A fost un proiect ambițios, iar mixul de activități propuse a permis angajaților să obțină calificările și abilitățile necesare pieței muncii. Pentru unele persoane din grupul țintă ACAFAR  a reprezentat o șansă în plus pentru identificarea oportunităților de dezvoltare la locul de muncă sau o revelație, pentru altii, că trebuie să schimbe ceva în parcul lor profesional. Indicatorii atinși sunt peste 100%”.

Un aspect inovativ, în acest proiect, l-a reprezentat organizarea unui Centru de Inovare și Bune practici Ocupationale în Formarea Profesională Continuă (CIBO), în cadrul căruia s-au desfășurat 16 seminarii educaționale al căror scop a vizat pe de-o parte, creșterea participării la programele de formare profesională continuă cât și oferirea unui sprijin educațional individualizat, inclusiv prin activități de cooperare transnațională și transfer de bune practici. Ca urmare a celor 16 evenimente a fost editată o broșură „Transfer de Bune Practici Inovative în formarea profesională continuă. Exemple de bune practici în Romania și UE”, diseminată prin Conferința Națională derulată în luna ianuarie 2023.

Nicolae Dragodănescu, reprezentantul Sindicatului Valahia, din Târgoviște, Partenerul 1, a precizat faptul că piața muncii, în contextul actual, este într-o permanentă schimbare și dezvoltare. „Piața muncii este intr-o dinamica foarte mare și solicită anumite meserii pe care nu le mai poți învăță în nici o școală. Am reușit să aducem școala lângă cei care au dorit să se recalifice prin intermediul programelor de formare profesională de inițiere, specializare și calificare nivel 3, pe care noi le-am pus la dispoziție.

Activitatea de consiliere profesională a fost asigurată de Development Training Consulting (DTC), Partenerul 2 din proiect. Livioara Anghel, reprezentantul legal al DTC, a prezentat beneficiile participării la activitatea de consiliere profesională pentru persoanele din grupul țintă. „Prin participarea la activitatea de consiliere persoanele au dobândit o serie de abilităâi pentru creșterea țanselor de angajabilitate, au învățat cum să își creeze un CV, să conceapă o scrisoare de motivație. De asemenea, au conștientizat nevoile de dezvoltare personală.”

Proiectul a atins următoarele rezultate:

 • 654 de persoane incluse în grupul tinta al proiectului au beneficiat de acces la programe FPC care să le asigure un progres în cariera profesională
 • O metodologie de selecție a grupului țintă
 • 654 și-au îmbunătățit calitatea vieţii
 • 9 grupe/232 persoane au competenţe în domeniul Competenţe digitale
 • 2 grupe/56 persoane au competenţe în domeniul Competențe antreprenoriale
 • 4 grupe/112 persoane au competenţe în domeniul Inspector Securitate și Sănătate la Locul de Muncă
 • 4 grupe/112 persoane au competenţe în domeniul Lăcătuș mecanic
 • 3 grupe/84 pers au competente în domeniul Confectioner produse pirotehnice
 • 2 grupe/56 persoane au competenţe în domeniul Padurar
 • 654 beneficiari de servicii de monitorizare şi evaluare a impactului programelor de formare profesională
 • Peste 375 persoane și-au îmbunătățit statutul în câmpul muncii ca urmare a sprijinului primit
 • Peste 66 persoane care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calităţii de participant
 • 8 evenimente de promovare a FPC derulate în regiunile Nord-Est și Sud-Muntenia
 • 160 participanți la evenimentele de promovare FPC
 • 16 Seminarii educaționale pentru creșterea participării la FPC
 • O conferință națională dedicată formării profesionale continue
 • Realizarea și diseminarea publicației Bune Practici Inovative în FPC

Evenimentul de închidere derulat azi a permis analiza și sublinierea rolului actorilor instituționali relevanți în implementarea cu succes a unui proiect ambițios. Centrul de Dezvoltare Socială a finalizat astfel un nou proiect finanțat prin fondurile europene și a reiterat faptul că dorește să continue derularea de activități, proiecte și programe care să vină în sprijinul diverselor categorii sociale.


 

 

 

 

Detalii tehnice:

Perioada de implementare a proiectului: de la 17 decembrie 2020 – 16 ianuarie 2023

Proiectul cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și are o valoare totală de 4 681 783,08 lei.

Informații suplimentare legate de proiect:

Manager proiect: Roxana Ateșoae

Tel: 0758 028 613

www.acafar.centruldezvoltaresociala.ro