Vineri, 15 aprilie 2022, a avut loc un nou eveniment derulat în cadrul campaniei de promovare a participării la formarea profesională continuă și modul în care poate contribui la relansarea pieței muncii sau a joburilor. Manifestareaa fost organizată prin intermediul proiectului ACAFAR – Angajați Calificați prin acces la Formarea profesională continuă a Adulților din România, nr.contract POCU /726/6/12/135438.

Evenimentul a constant în diseminarea de bune practici ale formării profesionale continue din România și statele membre ale Uniunii Europene, iar persoanele participante au împărtășit experiențele pe care le-au avut în ceea ce privește programele de formare profesională continuă la care au participat și ce impact au avut aceste cursuri asupra traseului profesional. Un punct important dezbătut a fost reprezentat de nevoia formării profesională continuă în contextului actual, având în vedere pandemia și nevoia angajaților de a lucra de acasă și de a avea cunosțințe digitale.

Pe lângă aspectele legate de promovarea și importanța participării la FPC, în special pentru categoriile defavorizate pe piața muncii (cu un nivel scăzut de calificare sau care au peste 40 ani sau provin din mediul rural), a fost prezentată metodologia de recrutare a grupului țintă pentru proiectul ACAFAR. Discuțiile s-au axat și pe contribuția pe care formarea profesională continuă o aduce dezvoltării economice, prin recalificarea, reinserția unor persoane, care aparțin unor grupuri sociale vulnerabile, pe piața muncii. În cadrul întâlnirii s-a pus accentul și pe implementarea unei teme orizontale a proiectelor cu finanțare eruopeană, respectiv „Îmbunatățirea accesibilității, a utilizării si a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor”.

Participanții la eveniment, reprezentanți ai Parteneriatului Județean Iași, membri ai asociațiilor și fundațiilor din municipiul Iași, dar și angajați ai unor firme și societăți comerciale au reiterat nevoia de a putea accesa programe de formare profesională continua pentru propria angajați. În acest context, expertul campaniei de informare a prezentat programele de formare profesională oferite de proiectul ACAFAR, punându-se accent pe cursul de Competențe digitale destinat persoanelor angajate din Regiunea de Nord – Est.

Centrul de Dezvoltare Socială T&CO, în parteneriat cu Sindicatul Valahia Târgoviște (Partener 1) și Developement Tranining Consulting SRL (Partener 2), implementează, în perioada 17 decembrie 2020 – 16 decembrie 2022, proiectul ACAFAR – Angajați Calificați prin acces la Formarea profesională continuă a Adulților din România, nr.contract POCU /726/6/12/135438.

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea capitalului uman și creșterea calității forței de muncă pentru un număr de 652 angajați, din regiunile Nord-Est și Sud-Muntenia, pe o piață a muncii modernă, flexibilă și inclusivă, prin participarea la programe integrate de formare profesională și consiliere profesională.

Detalii tehnice:

Perioada de implementare a proiectului: 17 decembrie 2020 – 16 decembrie 2022.

Proiectul cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și are o valoare totală de 4 681 783,08 lei. Aflați mai multe detalii despre proiect și despre importanța formării profesionale continue a angajaților pe website-ul proiectului https://acafar.centruldezvoltaresociala.ro.