Vineri, 26 august 2022, a avut loc un nou eveniment derulat în cadrul campaniei de promovare a participării la formarea profesională continuă și modul în care poate contribui la relansarea pieței muncii sau a joburilor. Manifestareaa fost organizată prin intermediul proiectului ACAFAR – Angajați Calificați prin acces la Formarea profesională continuă a Adulților din România, nr.contract POCU /726/6/12/135438.

Evenimentul a reunit peste 30 de persoane și a constant în diseminarea de bune practici ale formării profesionale continue din România și statele membre ale Uniunii Europene, iar participanții au împărtășit experiențele pe care le-au și impactul cursurilor asupra traseului profesional. Un punct important dezbătut a fost reprezentat de nevoia formării profesională continuă în contextului actual, având în vedere pandemia și nevoia angajaților de a lucra de acasă și de a avea cunosțințe digitale.

Întâlnirea, care a avut loc la sediul CIBO, din Iași, a permis implementarea unei teme orizontale a proiectelor cu finanțare eruopeană, respectiv „Îmbunatățirea accesibilității, a utilizării si a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor”. Echipa Centrului de Dezvoltare Socială, beneficiarul proiectului, a asigurat moderarea și integrarea diverselor practici, într-un eveniment ce a reușit să se constituie într-o platformă de comunicare directă intraregională. Roxana Ateșoae, managerul proiectului, a subliniat importanța diseminării acestora la nivelul fiecărui județ al regiunii Nord-Est, prin intermediul tuturor Parteneriatelor județene pentru ocupare și incluziune socială. Ioana Nichifor, expert campanie de promovare FPC, a fost moderatorul evenimentului și a pus accent, în prezentarea sa, pe faptul că pregatirea profesională continuă a angajaților contribuie la eliminarea riscurilor ieșirii acestora de pe piața muncii, oferind stabilitatea și profesionalizarea dorite și aduce un plus de avantaje profesionale pentru anumite sectoare care se confruntă cu un deficit de forță de muncă.

Pe lânga aspectele legate de promovarea și importanța participării la FPC, în special pentru categoriile defavorizate pe piața muncii (cu un nivel scăzut de calificare sau care au peste 40 ani sau provin din mediul rural), a fost prezentată metodologia de recrutare a grupului țintă pentru proiectul ACAFAR. Discuțiile s-au axat și pe contribuția pe care formarea profesională continuă o aduce dezvoltării economice, prin recalificarea, reinserția unor persoane, care aparțin unor grupuri sociale vulnerabile, pe piața muncii. În cadrul întâlnirii s-a pus accentul și pe implementarea unei teme orizontale a proiectelor cu finanțare eruopeană, respectiv „Îmbunatățirea accesibilității, a utilizării si a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor”.

Participanții la eveniment, angajați ai unor firme și societăți comerciale au subliniat nevoia de a putea accesa programe de formare profesională. În acest context, expertul campaniei de informare a prezentat programele de formare profesională oferite de proiectul ACAFAR, punându-se accent pe cursul de Competențe digitale destinat persoanelor angajate din Regiunea de Nord – Est.

Centrul de Dezvoltare Socială T&CO, în parteneriat cu Sindicatul Valahia Târgoviște (Partener 1) și Developement Tranining Consulting SRL (Partener 2), implementează, în perioada 17 decembrie 2020 – 16 decembrie 2022, proiectul ACAFAR – Angajați Calificați prin acces la Formarea profesională continuă a Adulților din România, nr.contract POCU /726/6/12/135438.

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea capitalului uman și creșterea calității forței de muncă pentru un număr de 652 angajați, din regiunile Nord-Est și Sud-Muntenia, pe o piață a muncii modernă, flexibilă și inclusivă, prin participarea la programe integrate de formare profesională și consiliere profesională.

Detalii tehnice:

Perioada de implementare a proiectului: 17 decembrie 2020 – 16 decembrie 2022.

Proiectul cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și are o valoare totală de 4 681 783,08 lei. Aflați mai multe detalii despre proiect și despre importanța formării profesionale continue a angajaților pe website-ul proiectului https://acafar.centruldezvoltaresociala.ro.