programe integrate de formare profesională consiliere profesională şi tutorat de utilizare a tehnologiei informaţiei ca instrument de învăţare şi cunoaştere
Home2021-05-28T11:43:38+00:00

232 angajați, din regiunea Nord-Est,
vor beneficia de cursul de specializare:

COMPETENȚE DIGITALE

de utilizare a tehnologiei informației
ca instrument de învățare

(60 de ore)

420 de angajați din regiunea Sud-Muntenia
vor beneficia de următoarele cursuri:
COMPETENȚE ANTREPRENORIALE
| curs inițiere

INSPECTOR  SECURITATE ȘI SĂNĂTATE
LA LOCUL DE MUNCĂ | curs specializare
Cursuri calificare:
MECANIC UTILAJE INSTALAȚII INDUSTRIE
CONFECȚIONER PRODUSE PIROTEHNICE
PĂDURAR

CONSILIERE PROFESIONALĂ
și TUTORAT

652 persoane vor beneficia de
sesiuni de consiliere de grup și individuală;
– plan de carieră –
– scrisoare de motivație –
– CV –

17 iunie 2021, Târgoviște – COMUNICAT DE PRESĂ: Eveniment de informare și promovare privind importanța FPC organizat la Târgoviște prin proiectul ACAFAR

Sindicatul Valahia Târgoviște, împreună cu Centrul de Dezvoltare Socială T&CO și Development Tranining Consulting au organizat în data de 16 iunie 2021, la Târgoviște, un eveniment de informare și promovare privind participarea la programe de formare profesională continuă (FPC). Deschiderea [...]

COMUNICAT DE PRESĂ: Programe de formare profesională gratuite și certificate pentru angajații din Sud-Muntenia oferite prin proiectul ACAFAR

Sindicatul Valahia Târgoviște, alături de Centrul de Dezvoltare Socială T&CO și Developement Tranining Consulting informează cu privire la oportunitățile de formare continuă pentru angajații din regiunea Sud-Muntenia, oferite prin proiectul ACAFAR – Angajați Calificați prin acces la Formarea profesională continuă a [...]

Go to Top