Broșură Transfer de Bune Practici Inovative în formarea profesională continuă. Exemple de bune practici în Romania și UE.