Vineri, 11 februarie 2022, la Școala Gimnazială din Hoceni, a avut loc un nou eveniment derulat în cadrul campaniei de promovare a participării la formarea profesională continuă și modul în care poate contribui la relansarea pieței muncii sau a joburilor. Manifestarea s-a  derulat prin intermediul proiectului ACAFAR – Angajați Calificați prin acces la Formarea profesională continuă a Adulților din România, nr.contract POCU /726/6/12/135438.

În cadrul evenimentului, au fost diseminate bune practici ale formării profesionale continue din România și statele membre ale Uniunii Europene. Persoanele participante au împărtășit experiențele pe care le-au avut în ceea ce privește programele de formare profesională continuă la care au participat și ce impact au avut aceste cursuri asupra traseului profesional. De asemenea, au subliniat nevoia formării profesională continuă pentru a putea face față contextului actual.

Pe lânga aspectele legate de promovarea și importanța participării la FPC, în special pentru categoriile defavorizate pe piața muncii (cu un nivel scăzut de calificare sau care au peste 40 ani sau provin din mediul rural), s-a prezentat și metodologia de recrutare a grupului țintă. De asemenea, discuțiie s-au axat și contribuția pe care formarea profesională continua o aduce dezvoltării economice, prin recalificarea, reinserția unor persoane, care aparțin unor grupuri sociale vulnerabile, pe piața muncii. În cadrul întâlnirii s-a pus accentul și pe implementarea unei teme orizontale a proiectelor cu finanțare eruopeană, respectiv „Îmbunatățirea accesibilității, a utilizării si a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor”.

În acest context, echipa proiectului a prezentat programele de formare profesională oferite de proiectul ACAFAR, punându-se accent pe cursul de Competențe digitale destinat persoanelor angajate din Regiunea de Nord – Est.

Centrul de Dezvoltare Socială T&CO, în parteneriat cu Sindicatul Valahia Târgoviște (Partener 1) și Developement Tranining Consulting SRL (Partener 2), implementează, în perioada 17 decembrie 2020 – 16 decembrie 2022, proiectul ACAFAR – Angajați Calificați prin acces la Formarea profesională continuă a Adulților din România, nr.contract POCU /726/6/12/135438.

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea capitalului uman și creșterea calității forței de muncă pentru un număr de 652 angajați, din regiunile Nord-Est și Sud-Muntenia, pe o piață a muncii modernă, flexibilă și inclusivă, prin participarea la programe integrate de formare profesională și consiliere profesională.

Detalii tehnice:

Perioada de implementare a proiectului: 17 decembrie 2020 – 16 decembrie 2022.

Proiectul cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și are o valoare totală de 4 681 783,08 lei. Aflați mai multe detalii despre proiect și despre importanța formării profesionale continue a angajaților pe website-ul proiectului https://acafar.centruldezvoltaresociala.ro.