Marți, 14 septembrie 2021, a avut loc primul eveniment derulat în cadrul campaniei de promovare a participării la formarea profesională continuă și modul în care poate contribui la relansarea sustenabilă a peței muncii. Manifestarea a avut loc în cadrul proiectului ACAFAR – Angajați Calificați prin acces la Formarea profesională continuă a Adulților din România, nr.contract POCU /726/6/12/135438.

Evenimentul a avut loc la sediul Direcției Județeane de Asistență Socială și Protecția a Copilului, din județul Bacău și s-a bucurat de prezența organizațiilor membre ale Pactului Regional pentru Ocupare și Incluziune Socială din regiunea Nord-Est, precum și ale Parteneriatului Județean Bacău: Instituția Prefectului județului Bacău, Consiliul Local Bacău, Universitatea Petre Andrei din Iași, Fundația Alături de Voi România.

În cadrul evenimentului, au fost diseminate bune practici ale formării profesionale continue din România și statele membre ale Uniunii Europene. Pe lânga aspectele legate de promovarea și importanța participării la FPC, în special pentru categoriile defavorizate pe piața muncii (cu un nivel scăzut de calificare sau care au peste 40 ani sau provin din mediul rural), s-a prezentat și metodologia de recrutare a grupului țintă. De asemenea, discuțiie s-au axat și contribuția pe care formarea profesională continua o adduce dezvoltării economice, prin recalificarea, reinserția unor persoane, care aparțin unor grupuri sociale vulnerabile, pe piața muncii.  Evenimentul a pus accentul și pe implementarea unei teme orizontale a proiectelor cu finanțare eruopeană, respectiv „Îmbunatățirea accesibilității, a utilizării si a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor”.

Echipa Centrului de Dezvoltare Socială, beneficiarul proiectului, a asigurat moderarea și integrarea diverselor practici, într-un eveniment ce a reușit să se constituie într-o platformă de comunicare directă intraregională. Roxana Ateșoae, managerul proiectului, a subliniat importanța diseminării acestora la nivelul fiecărui județ al regiunii Nord-Est, prin intermediul tuturor Parteneriatelor județene pentru ocupare și incluziune socială. Ioana Nichifor, expert campanie de promovare FPC, a fost moderatorul evenimentului și a pus accent, în prezentarea sa, pe faptul că pregatirea profesională continuă a angajaților contribuie la eliminarea riscurilor ieșirii acestora de pe piața muncii, oferind stabilitatea și profesionalizarea dorite și aduce un plus de avantaje profesionale pentru anumite sectoare care se confruntă cu un deficit de forță de muncă.

Centrul de Dezvoltare Socială T&CO, în parteneriat cu Sindicatul Valahia Târgoviște (Partener 1) și Developement Tranining Consulting SRL (Partener 2), implementează, în perioada 17 decembrie 2020 – 16 decembrie 2022, proiectul ACAFAR – Angajați Calificați prin acces la Formarea profesională continuă a Adulților din România, nr.contract POCU /726/6/12/135438.

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea capitalului uman și creșterea calității forței de muncă pentru un număr de 652 angajați, din regiunile Nord-Est și Sud-Muntenia, pe o piață a muncii modernă, flexibilă și inclusivă, prin participarea la programe integrate de formare profesională și consiliere profesională.

 

Detalii tehnice:

Perioada de implementare a proiectului: 17 decembrie 2020 – 16 decembrie 2022.

Proiectul cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și are o valoare totală de 4 681 783,08 lei. Aflați mai multe detalii despre proiect și despre importanța formării profesionale continue a angajaților pe website-ul proiectului https://acafar.centruldezvoltaresociala.ro.