Despre cele mai importante aspecte privind avantajele programelor de formare profesională continuă au putut afla astăzi, 15 noiembrie 2021, angajații de la la Stațiunea de Cercetare și Producție Pomicolă Iași. Evenimentul a fost organizat prin intermediul Centrului de Inovare și Bune Practici Ocupaționale în Formarea Profesională Continuă (CIBO), prin proiectul ACAFAR – Angajați Calificați prin acces la Formarea profesională continuă a Adulților din România, nr.contract POCU /726/6/12/135438.

Invitatul special al acestui eveniment a fost Lect. univ. dr. Ana Maria Lăzărescu care a accentuat rolul programelor de formare profesională continuă în creșterea performanței la locul de muncă, etapele, componentele și metodele care stau la baza acestui proces pe întreaga durata a carierei profesionale. Discutiile au fost interactive și au vizat oportunitățile de Formare Profesională Continuă din România, cu precădere în regiunea de Nord-Est. „În egală măsură, piața muncii din România are nevoie de angajați foarte bine pregătiți, care să facă față noilor cerințe ale unei Românii digitale, într-o Europă Digitală”, a mai transmis Ana Maria Lăzărescu.

Au avut loc discuții și dezbateri interesante, cu cei 20 de angajați ai Stațiunii de Cercetare și Producție Pomicolă Iași, cu privire la programele de formare profesională, certificatele eliberate de furnizorii de astfel de programe, de tipurile de programe existente, dar și despre importanța recalificării pe piața muncii cu ajutorul acestor cursuri.

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea capitalului uman și creșterea calității forței de muncă pentru un număr de 652 angajați, din regiunile Nord-Est și Sud-Muntenia, pe o piață a muncii modernă, flexibilă și inclusivă, prin participarea la programe integrate de formare profesională și consiliere profesională.

Detalii tehnice:

Perioada de implementare a proiectului: 17 decembrie 2020 – 16 decembrie 2022.

Proiectul cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și are o valoare totală de 4 681 783,08 lei. Aflați mai multe detalii despre proiect și despre importanța formării profesionale continue a angajaților pe website-ul proiectului https://acafar.centruldezvoltaresociala.ro.