Pe 14 septembrie 2021 a demarat prima grupă de cursanți pentru programul de Formare profesională continuă, nivel 3 calificareConfecționar produse pirotehnice. Cursul este organizat de Sindicatul Valahia Târgoviște și se adresează angajaților din regiunea Sud-Muntenia.

La realizarea subansamblelor si produselor, Confecţionerul produse pirotehnice execută operaţii care implică responsabilitate şi deprinderi practice ca:

 • Manipularea materiilor prime, materialelor.
 • Subansamblelor şi produselor.
 • Depozitarea materiilor prime, materialelor şi subansamblelor necesare.
 • Analizarea şi verificarea stării tehnice a utilajelor, instalaţiilor, sculelor şi dispozitivelor utilizate.
 • Pregătirea reperelor în vederea presării.
 • Prepararea amestecurilor pirotehnice şi omogenizarea lor.
 • Dozarea/cântărirea substanţelor şi compoziţiilor pirotehnice.
 • Pregătirea matriţelor pentru presare.
 • Presarea substanţelor/compoziţiilor pirotehnice în repere sau în calupi şi pastile.
 • Asamblarea focoaselor, motoarelor reactive, loviturilor, încărcăturilor de pornire.
 • Ambalarea produselor.
 • Inscripţionarea produselor şi a lăzilor de ambalaj
 • Ambalarea produselor în lăzi.
 • Transportul lăzilor cu produse la depozit.
 • Dezasamblarea şi distrugerea materialelor pirotehnice.

La nivelul regiunii Sud-Muntenia, 420 de persoane vor beneficia de programe de formare profesională GRATUITE ȘI CERTIFICATE de Autoritatea Natională a Calificărilor.  Participanții trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

 • să aibă domiciliul în județele: Argeș, Prahova, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, Ialomița și Călărași;
 • să fie angajați
 • vârsta între 25 ani și 64 de ani;
 • să pună la dispoziție următoarele documente: Copie după actul de identitate, Copie Certificatul de nastere, Copie acte de studii, Adeverință eliberată de locul de muncă.

Pentru mai multe informatii sau detalii suplimentare legate de cursuri și înscrieri, vă rugăm să ne contactati la e-mail: valahia1@gmail.com sau telefonic: 0727 743 122 sau 0721 487 818, Sindicatul Valahia.

Centrul de Dezvoltare Socială T&CO, în parteneriat cu Sindicatul Valahia Târgoviște (Partener 1) și Developement Tranining Consulting SRL (Partener 2), implementează, în perioada 17 decembrie 2020 – 16 decembrie 2022, proiectul ACAFAR – Angajați Calificați prin acces la Formarea profesională continuă a Adulților din România, nr.contract POCU /726/6/12/135438.

***Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea capitalului uman și creșterea calității forței de muncă pentru un număr de 652 angajați, din regiunile Nord-Est și Sud-Muntenia, pe o piață a muncii modernă, flexibilă și inclusivă, prin participarea la programe integrate de formare profesională și consiliere profesională.

 

Aflați mai multe detalii despre proiect și despre importanța formării profesionale continue a angajaților pe website-ul proiectului https://acafar.centruldezvoltaresociala.ro/