Sindicatul Valahia Târgoviște, împreună cu Centrul de Dezvoltare Socială T&CO și Development Tranining Consulting au organizat în data de 16 iunie 2021, la Târgoviște, un eveniment de informare și promovare privind participarea la programe de formare profesională continuă (FPC).

Deschiderea evenimentului a fost marcată de un cuvânt de bun venit din partea echipei de proiect și din partea doamnei Subprefect Manea Marinela, Instituția Prefectului Județul Dâmbovița care a salutat inițiativa Sindicatului Valahia Târgoviște și a apreciat proiectul ACAFAR. 

Evenimentul s-a bucurat totodată de prezența angajatorilor, instituțiilor și actorilor din mediul academic din regiune: Uzina Mecanică MIJA, Uzina Automecanică Moreni, Regia Națională a pădurilor ROMSILVA – Direcția Silvică Dâmbovița, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Dâmbovița, CNS Cartel ALFA, Universitatea Valahia Târgoviște și Liceul Voievodul Mircea.

Principalele teme și subiecte dezbătute în cadrul sesiunilor de lucru au vizat relația școală – nevoi de calificare – dinamica și evoluția pieții muncii, schimbul de generații și integrarea noii generații la locul muncă, motivarea angajaților și necesitatea restructurării și adaptării continue, consilierea și orientarea profesională și vocațională.

Mai mult, pe parcursul evenimentului participanții prezenți au discutat despre importanța FPC, a rolului programelor de FPC în cadrul companiilor din regiunea Sud-Muntenia și implicarea autorităților locale – avantaje și beneficii în materie de dezvoltare personală şi profesională a adulților și dobândirea de competenţe profesionale specifice. În aceeași măsură, au fost prezentate o serie de bune practici privind FPC din România şi din alte state membre ale Uniunii Europene, precum și metodologia de recrutare a grupului țintă și principiile transversale în dezvoltarea și evaluarea programelor FPC.

Un moment inedit al evenimentului l-a reprezentat Vocea cursanților! – o ocazie de a împărtăși experiențele și competențele dobândite în cadrul proiectului ACAFAR și de a face cunoscute rezultatele atinse până în prezent în ceea ce privește cursurile de formare pe regiunea Sud-Muntenia – 168 persoane consiliate și  beneficiari ai programelor de FPC.

Pentru mai multe informații și confirmări vă rugăm să ne contactați la e-mail: valahia1@gmail.com sau telefonic la numărul 0727 743 122, Sindicatul Valahia Târgoviște.

***Evenimentul s-a desfășurat în cadrul proiectului ACAFAR – Angajați Calificați prin acces la Formarea profesională continuă a Adulților din România, ID 135438, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.